مجله دانشکده پزشکی اصفهان


اطلاعیه ها

 

برنده جشنواره رازی

 

در پانزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی در دی ماه 1388 ، مجله دانشکده پزشکی اصفهان عنوان برگزیده نشریات مصوب فارسی را احراز نمود.

 
پست شد: 2012-01-07 بیشتر...
 

اولین هفته نامه علمی پژوهشی کشور

 
برای اولین بار در ایران، این مجله علمی پژوهشی به صورت هفته نامه منتشر می شود  
پست شد: 2011-01-11
 
اطلاعیه های بیشتر


شابن: 1735-854x