مجله دانشکده پزشکی اصفهاناطلاعیه ها

 

هزینه انتشار

 

از تاریخ 1393/2/1 این مجله مبلغ 000 000 2 ریال به عنوان وجه انتشار (Publication Fee) برای مقالات پژوهشی و مروری دریافت می‌نماید. هزینه انتشار گزارش مورد و مقالات کوتاه 000 500 1 ریال است. نامه به سردبیر و سرمقاله نیز به صورت رایگان می باشد.

از نویسنده مسؤول درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به حساب هدایای معاونت پژوهشی دانشگاه نزد بانک ملت به شماره شبای 580120000000004975761007 واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به دفتر مجله فاکس یا به ایمیل jims@med.mui.ac.ir ارسال نماید.

همچنین لازم است قبل از واریز، شناسه اختصاصی مجله دانشکده پزشکی اصفهان [841130000000002] بر روی رسید واریز وجه به حساب فوق درج گردد.

ضمناً چنانچه نویسنده اول و یا مسوؤل (یا هر دو) وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (IUMS) اعلام نماید از 50% تخفیف در هزینه های فوق برخوردار می باشد.

 

 
پست شد: 2014-05-29
 

اطلاعیه مهم:

 

از تاریخ 1393/2/1 هزینه ثبت نام و فرایند کارشناسی اخذ خواهد شد.

 
پست شد: 2014-04-29
 
اطلاعیه های بیشتر